Våra Ekonomitjänster

Löpande bokföring: Löpande bokföring är den vanligaste tjänsten som vi erbjuder våra kunder. Dessutom kan vi utföra betalning av era leverantörsfakturor.

Lönehantering: Varje månad lämnar ni in en lönelista till oss, vi ger era anställda proffsiga lönebesked och en gång per år skickar vi kontrolluppgifter till både anställda och Skatteverket.

Skatter, avgifter och moms: Vi sköter all rapportering till Skatteverket. När det gäller skatter, avgifter och moms ser vi till att de blir gjorda i tid.

Periodrapportering: Vi gör redovisningen till Skatteverket gällande försäljning till andra EU-länder.

Förenkling av rutiner: Vi hjälper till att utveckla och förändra rutiner så att det dagliga arbetet blir så effektivt som möjligt.

Årsbokslut: Vi upprättar ett komplett och proffsigt bokslut samt årsredovisning som sedan lämnas till revisorn för revision.

Deklarationer: Vi hjälper till med både företagets och privata deklarationer.

Rapporter: Vi sammanställer rapporter enligt era önskemål.

Turkiet: Med dina affärs förbindelser med Turkiet hjälper vi dig och ger rådgivning. Vi erbjuder konsulttjänster i Turkiet för att starta företag, och hjälpa till med andra frågor. Vi ger rådgivning i husköp, tomtköp och andra myndighets frågor.