Ekonomi Hizmetlerimiz

Sürekli Muhasebe: Sürekli muhasebe, müşterilerimize sunduğumuz en yaygın hizmettir. Ayrıca satın aldığınız mal ve hizmetlere ait faturalarınıza ödemeleri yapabilir ve bunlara ait işlemleri muhasebeleştirebiliriz.

Maaş Yönetimi: Her ay bize bir maaş listesi gönderiyorsunuz, çalışanlarınıza profesyonel bordro veriyoruz ve yılda bir kez kontrol bilgilerimizi hem çalışanlarınıza hem de İsveç Vergi Dairesine gönderiyoruz.

Vergiler, harçlar ve KDV(MOMS): İsveç Vergi Dairesine yapılan tüm raporlamaları yapıyoruz. Vergiler, harçlar ve KDV ile ilgili işlemleri süresi içerisinde yapıyoruz. zamanında ödenmesi için hatırlatmalarımızı yapıyoruz.

Dönem Raporlaması: Diğer AB ülkelerine yapılan satışlar konusunda İsveç Vergi Dairesine raporlar hazırlayıp, veriyoruz.

Rutinlerin Basitleştirilmesi: Günlük çalışmaları mümkün olduğunca verimli kılmak için rutinleri geliştirmeye ve değiştirmeye yardımcı oluruz.

Yıl Sonu İşlemleri (Faaliyet Raporu): Tam ve profesyonel bir mali tablo ve faaliyet raporu hazırlıyoruz ve daha sonra bu raporları denetlemeleri için Yeminli Mali Müşavir’e gönderiyoruz.

Beyannameler: Hem şirket hem de şahısların beyannamelerinin hazırlanmasına yardımcı oluyoruz.

Raporlar: İstek ve ihtiyaçlarınıza göre raporlar düzenliyoruz.

Türkiye: Türkiye ile ticari ilişkilerinizde, işlemlerinizi takip ediyor, danışmanlık veriyoruz. Türkiye’de şirket kurma, muhasebelerinin tutulması ve diğer konularda yardımcı olabiliyor, danışmanlık veriyoruz. Türkiye’den ev ve arsa satın alınması ve diğer yasal işlemler konusunda danışmanlık veriyoruz.